sobota, 13 marca 2010

Anioły w Zaratusztrianizmie

Zaratusztrianizm to stara religia Irańczyków, która narodziła się w drugim tysiącleciu przed Chrystusem. Utrwaliła się za dynastii Alchemenidów i Sasanidów w państwie perskim, gdzie do podboju muzułmańskiego była głównym wyznaniem religijnym.

Obecnie w Iranie nie ma zbyt wielu zaratusztrian, główne zoroastryjskie centrum znajduje się w Indiach, w okolicach Bombaju i w Gudżarcie.

Religia zaratusztriańska jest bardzo ciekawa, zawiera wiele wątków dotyczących wcześniejszych indo - irańskich wierzeń. Do Zaratusztrianizmu często sięga się w badaniach komparatystycznych nad judaizmem czy chrześcijaństwem. Dotyczy to między innymi duchów anielskich. Istnieje nawet (dość powszechna) teoria, że koncepcja aniołów jako skrzydlatych istot zamieszkujących sferę między powietrzem i niebem pochodzi z Iranu.

"Całą naukę o aniołach - twierdzi Sale w przedmowie do swojego wydania Koranu - Mahomet i jego uczniowie zapożyczyli od Żydów, którzy z kolei, imiona i nazwy hierarchii tych istot przejęli od Persów".

Jak wiemy Anioł to istota nadprzyrodzona, pośrednicząca między Bogiem i światem. Aniołowie są posłańcami, stróżami pilnującymi ludzi, prawa i porządku, a dzięki ich mocy obracają się gwiazdy i rozwijają się nasiona. W zaratusztrianizmie rolę aniołów w naszym pojmowaniu spełniały następujące byty:

1. Amesza Spenty - to byty, które tworzą duchową osnowę Świata.

2. Frawaszi - niebiańska, wieczna dusza każdego bytu najbliższa koncepcji anioła opiekuńczego. W dawnej religii perskiej Frawaszi porównywano do ptaków z pięknymi skrzydłami.

3. Daena - wcielenie moralności i religii, istota, która spełnia rolę osobistego opiekuna człowieka.

4. Sraosza - to boski posłaniec, mediator stojący pomiędzy Bogiem a człowiekiem.

Zarówno Daena jak i Frawaszi są niebiańskimi odpowiednikami duszy. Frawaszi jest bliższa człowiekowi, spełnia rolę jego anioła stróża, który chroni swego podopiecznego przed pokusami świata. Daena natomiast niczego nie podpowiada człowiekowi tylko stoi z boku i się wszystkiemu przygląda. Daena jest wewnętrzną częścią nas samych, jest tym kim jesteśmy naprawdę - jest ona czymś w rodzaju anioła indywidualnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz