sobota, 6 marca 2010

Aniołowie w Starym Testamencie

Anioł to duchowy byt egzystujący między Bogiem a Jego stworzeniem. W Starym Testamencie aniołowie nazywani są wysłannikami Najwyższego, opiekunami ludzi oraz sprawcami i animatorami dobra.

Duchy anielskie pojawiały się również na terenach kultur przedchrześcijańskich, np.: w kulturze mezopotamskiej, egipskiej oraz na terenach Persji i Indii. Anioły były również obecne w religii dawnych Irańczyków raz w zaratusztrianizmie jako byty niebiańskie, których zadaniem jest pilnowanie porządku we wszechświecie.

Biblia, a szczególnie Stary Testament mówi o wielu aniołach obdarzonych rozmaitymi mocami np. mocą niszczenia, uzdrawiania i karania. Kiedy Abraham chciał złożyć syna w ofierze to właśnie Anioł Jahwe powstrzymał w ostatniej chwili jego rękę. (przeczytaj Rdz 22, 11)

Duch anielski pojawia się również w Księdze Wyjścia jako opiekun Izraela: "Oto ja wysyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem".
(Wj 23, 20)

W Starym Testamencie występują również opisy cherubinów podtrzymujących Boży tron. Cherubiny były znane już od czasów babilońsko – asyryjskich, gdzie uważano, że są to skrzydlate stworzenia o ludzkiej lub lwiej twarzy i ciele sfinksa (tak jak sfinks w Egipcie). W tamtych czasach wierzono, że bogowie mieszkali w skrzydlatym dysku. W religii asyryjskiej byli to Szamasza i Aszura, a w kulturze egipskiej bóg Horus symbolizujący słońce. Jest bardzo prawdopodobne, że te dawne wyobrażenia bogów mieszkających w skrzydlatych dyskach wpłynęły na hebrajskie i chrześcijańskie wizerunki aniołów ze skrzydłami.

W Starym Testamencie poza cherubinami występują jeszcze serafiny zwane ognistymi oraz płonącymi bytami, które wychwalają Jahwe i oczyszczają istoty pragnące się z Nim spotkać. Opis tych niesamowitych istot znajduje się m.in. w Księdze Izajasza; "Ujrzałem Pana Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Jahwe Zastępów".(Iz 6, 1-3 )

Wodzem serafinów jest Sarafiel, Jehoel, Metatron lub Michał. Do istot tych nawiązuje Dante w swojej „Komedii” gdzie ukazuje je z sześcioma skrzydłami i wieloma oczami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz